• Genante capriolen vermeend Utopia Amsteleiland

  Sinds 17 juli jongstleden is het Amsteleiland gekraakt. De beoogde miljonairsenclave is getransformeerd tot een krakersbolwerk. Een groot hekwerk omringt het eiland, de gele vlag van de krakers wappert. Alles wijst erop dat de huidige...

 • Adviseur en kijkonderzoek voor RTV Amstelveen

  Wethouder Maaike Veeningen heeft aangeven RTV Amstelveen graag te ondersteunen op weg naar verdere professionalisering van de zender. Om een kwaliteitsslag te kunnen maken wil zij twee zaken aanbieden: een externe deskundige die de programmering...

 • Wethouder Veeningen gaat in op Facebookvraag Der Bogen

  De politiek moet dichter bij de burger komen. Dat streven is er al lang in het Amstelveense raadhuis maar de gortdroge en voor sommigen onbegrijpelijke commissie- en raadsvergaderingen -zie recente column Johan Th. Bos op...

 • Bezoekers geven Amstelveenloket een 7,8

  De gemeente Amstelveen heeft in april onderzoek laten uitvoeren naar de klanttevredenheid van de dienstverlening van het Amstelveenloket. Uitkomst: een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 van bezoekers en een 7,6 van bellers. Ruim voldoende dus. Gedurende...

 • GroenLinks: ‘twijfelachtige bezuinigingen op cultuur, welzijn, sport’

  Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen voor de zomer is besloten twee miljoen euro te bezuinigingen op cultuur, sport en welzijn. Het college van B&W denk dat dat mogelijk is zonder de kwaliteit...

 • BDO vervangt accountant PWC bij gemeente Amstelveen

  De gemeente Amstelveen heeft op 26 juni 2015 de accountantsdiensten voorlopig gegund aan BDO Audit & Assurance B.V. BDO is geselecteerd via een Europese aanbesteding voor de periode van de boekjaren 2016 tot en met...

 • Alexander Meijer nieuwe gemeentesecretaris Amstelveen

  Vandaag heeft het college van B&W Alexander Meijer benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris van Amstelveen. Meijer (41) werkt momenteel als gemeentesecretaris bij De Ronde Venen. Hij start op 1 september in Amstelveen. Na een periode van...

 • Burgemeester Aalsmeer laat bestuurscultuur onderzoeken

  De PvdA-er Jeroen Nobel, die sinds 18 mei waarnemend burgemeester van Aalsmeer is, heeft enkele bureaus ingeschakeld om de problematische bestuurscultuur te onderzoeken.  Nobel heeft van de commissaris van de Koning Johan Remkes de opdracht...

 • Winnaars Vmbo-debatwedstrijd ontvangen in raadhuis

  Op donderdag 25 juni 2015 ontving burgemeester Mirjam van ‘t Veld de winnaars van het Amstelveense Vmbo-debat 2015 in het raadhuis. Het winnende team van het Hermann Wesselink College en de beste debater Mike Stuart van...

 • VVD wil sportvoorzieningen zo efficiënt mogelijk handhaven 

  De lokale fractie van de VVD wil de goede sportvoorzieningen in Amstelveen handhaven maar wil dat dit wel efficiënt gaat gebeuren. Dit door slimmer te werken, accommodaties beter te benutten en de exploitatie doelmatiger te...

 • CDA: ‘Kom snel met plannen voor huisvesting HWC’

  Het CDA roept het college van B&W bij de behandeling van de kadernota op zo snel mogelijk te komen met plannen voor renovatie en uitbreiding of voor nieuwbouw van het Hermann Wesselink College (HWC) en...

 • ‘Accountant mede verantwoordelijk voor fouten rond aanbestedingen’

  In een interview met RTVA heeft wethouder Herbert Raat zich kritisch uitgelaten op de controles van externe accountant PWC. Raat verwijt hun niet scherp opgelet te hebben, waardoor fouten in het inkoopproces van de gemeente...