• Geen sociale woningbouw op braakliggend terrein

  Het College van B & W streeft naar een verzorgde entree van Amstelveen. Zo werd onlangs druk uitgeoefend om op de plaats van het verloederde pand Molenstaete nieuwbouw te plegen. Maar als een woningcorporatie op...

 • KVGO aan Startbaan maakt plaats voor 18 woningen

  Het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) gaat het kantoorpand aan de Startbaan verlaten. Op de plek zullen 18 nieuwe eensgezinswoningen verrijzen, meldt makelaar Brockhoff op zijn site. De woningen gaan deel uitmaken van het...

 • Architect blijft strijden tegen ‘verminking’ KPMG-gebouw

  Max van Huut, een van de architecten van het oude KPMG-gebouw , zal niet blij zijn dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen tot een transformatie van  het kolossale kantoorpand langs de A9. De...

 • Gemeenteraad akkoord met transformatie KPMG-gebouw

  De Amstelveense gemeenteraad is woensdagavond unaniem akkoord gegaan met de transformatie van het KPMG-gebouw aan de Burgemeester Rijnderslaan. In het pand komen circa 350 appartementen waarvan 100 een kleiner oppervlak hebben en waarschijnlijk  betaalbaar zijn...

 • Hoe denkt de Amstelvener over polderbebouwing?

  Vanavond wordt de woonagenda behandeld in de Amstelveense gemeenteraad. In de aanloop naar de vergadering werd er door de PvdA heel voorzichtig geopperd om eens genuanceerd te kijken of zo sommige Amstelveense no-build-area’s niet kunnen...

 • Amstelveen barst uit z’n voegen: wat nu?

  Amstelveen barst uit zijn voegen. Iedereen wil naar Amstelveen om er te wonen. Maar waar? Er mogen nog maar 1800 woningen gebouwd worden en dan is de grens bereikt. Vanaf dat moment is het vol en is...

 • Lange wachtlijst huurwoningen ‘schande van Amstelveen’

  Niet iedereen is het eens met de huidige aanpak van het woonbeleid door het college. De ChristenUnie-fractievoorzitter Bert de Pijper noemt de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen ‘de schande van Amstelveen’. Dat deed De Pijper...

 • Verbouwing KPMG-pand gaat ten koste van 300 parkeerplaatsen

  In een brief aan de leden van Amstelveense gemeenteraad heeft wethouder Peter Bot nader uitgelegd hoe de herbestemming en transformatie van het voormalige KPMG-bedrijfspand naar woningbouw zou moeten worden. De verbouwing van het gebouw gaat...